Publicerad den

Tillbehör till komposittrall

vanliga tillbehör komposittrall

I denna tillbehörsguide kommer vi förklara hur du bör montera de olika tillbehören på bästa sätt för att få fina kanter och/eller trappsteg. Man kan kombinera ett eller fler tillbehör till sin komposittrall, det finns många olika sätt att bygga på och vi kommer gå igenom de vanligaste sätten här nedan. 

tillbehör och monteringstillbehör till komposittrall
Startclips, clips och frisclips monteras med skruv och används till trallbrädor och trappnos/startbrädor. Täckskruven används för att montera täcklister och i vissa fall även trallbrädor där inte montering med clips är möjlig, t.ex. avslutningsvis mot husfasaden.

Exempel 1, byggs med trappnos/startbräda och trallbräda:
trappnosbräda och trallbräda i kombination
I detta exempel bygger man först en ram längst ut på uteplatsen med trappnos/startbräda och täcker in sidorna med den vanliga trallbrädan. På samma vis kan man även bygga trappsteg.

Börja med att fästa startclipsen med skruv, beräkna 1 startclips/regel eller var 40:e centimeter till både trappnos/starbrädan och trallbrädan. Montera trappnos/startbrädan på startclipsen och skjut brädan framåt så den fästs i startclipset, därefter monterar du clips eller frisclips och fäster även dessa med skruv.

Trallbrädan trycks upp i startclipset och därefter monteras clips som fästs med skruv.

Exempel 2, byggs med trallbräda och täcklist:

I detta exempel börjar man byggnationen utifrån. Starta med starclips till trallbrädorna som ska monteras på yttersta raden. Beräkna 1 starclips per regel eller var 40:e centimeter. När starclipsen är fästa med skruv kan du skjuta in trallbrädans långsida i startclipsen. Montera därefter clips eller frisclips på andra långsidan av trallbrädan. Vilket clips du ska använda bestäms av riktningen på nästkommande trallbräda. Om nästkommande trallbräda ska monteras i samma riktning, som yttersta trallbrädan, används clips. I de fall där kortändorna på övrig trall kommer att möta långsidan på yttersta brädan ska frisclips användas till yttersta brädan. 

Täcklisten monteras med täckskruv. Vår rekommendation är dubbla skruv var 40:e centimeter. Det är viktigt att förborra hål innan man fäster med täckskruven. Täcklisten måste ges utrymme att röra sig, i längsled, med temperaturskiftningar så det krävs ett större hål än skruven. Täckskruvens skalle döljer sedan hålet.

Exempel 3, byggs med trappnos/startbräda och täcklist:

Detta exempel visar en kombination av exempel 1 och exempel 2. För montering av trappnos/startbräda se exempel 1. För montering av täcklist se exempel 2.

För fullständig monteringsanvisning klicka här!