Komposittrall

Komposittrall

Kompositer är konstgjorda sammansatta material, där två eller fler av de ingående materialen var för sig har helt olika egenskaper och tillsammans bildar ett konstruktionsmaterial med nya egenskaper.


Materialen vår komposittrall är tillverkad av är träfiber och plast. Upp till två tredjedelar träfiber och resten polyetenplast. Träfibrerna är restprodukter från sågverk och plasten är från återvunna plastförpackningar. Träfibrerna ger en naturlig känsla, styrka och styvhet medan plastens uppgift är att binda fibrerna och skydda dom från väder och vind.

Fördelarna med trall gjord av komposit är många:

  • Komposittrall är så gott som underhållsfritt
  • Ingen risk för sprickor och flisor
  • Komposittrall behåller färg och finish år efter år
  • Monteras utan synliga skruvhål
  • Finns i ett stort antal varianter med olika design och kulör

Komposittrall ger inga stickor i fötterna
Komposittrall har hög hållfasthet
Komposittrall tål att lekas på och är underhållsfritt