Publicerad den

Komposittrall trappa

bygga trappa komposittrall

I många fall är det nödvändigt att bygga en trappa till altanen eller entrén eftersom nivåskillnaden kräver det. Trots att din uteplats inte kräver någon trappa med flera steg kanske du ändå vill bygga ett eller ett par trappsteg för att rama in uteplatsen eller skapa olika sektioner. Oavsett anledning så finns det flera alternativ på hur du kan få en snygg trappa till uteplatsen med komposittrall. 
trappa i träkomposit

En komposittrallbräda har spår på båda långsidorna som är till för monteringen med tillhörande clips. När du ska bygga en trappa, eller för den delen bara kanten på uteplatsen, så är det just spåren på trallbrädorna som man inte vill ska synas. Vi har flera alternativ för att bygga så att trappstegen eller avslutet blir fint utan synliga spår. 

Trappnos/starbräda, täcklist, hörnlist eller täcklock är tillbehör som vi på Place Altanprodukter har att erbjuda dig. Välj ett tillbehör eller flera i kombination, det är bara fantasin som sätter stopp för hur din uteplats ska se ut. Nedan visar vi några exempel på hur du kan bygga.

Montera trappnos/startbräda och täcklist. 
Till trappnosen/startbrädan används ett speciellt clips, startclips, det fästs i spåret på undersidan. På långsidan av trappnosen/starbrädan finns ett likadant spår som på övriga trallbrädor och där fäster man komposittrallen med vanliga clips. Startclipsen kan även användas till komposittrallen på vissa ställen. Täcklisten däremot har inga spår för clips utan den monteras med trallskruv.
monteringstillbehör

Exempel 1, Bygga med trappnos/startbräda och komposittrall
Det vanligaste sättet att bygga en trappa är med trappnos/startbräda och lägga den som en ram längs ytterkanten på trappstegen och/eller uteplatsen för att sedan täcka in sidorna med komposittrall. Väljer man detta alternativ måste du börja lägga trappnos/starbrädan och sen bygga dig in mot huset med komposittrallen.
trappsteg
Exempel 2, Bygga med komposittrall och trappnos/startbräda
Ett annat sätt att bygga med trappnos/startbräda är att lägga klart komposittrallen och sedan fästa trappnosen/starbrädan så att ytterkanterna på trallen täcks in. Bygger man på detta vis bör man använda startclips ytterst på trallbrädorna så att trappnosen/startbrädan kan komma tätt inpå trallen. Behöver man täcka in mer på sidorna går det bra att fortsätta med vanlig komposittrall nedanför trappnosen/startbrädan.
trappsteg
Exempel 3, Bygga med trappnos och täcklist
Täcklist kan användas för att täcka in sidorna på uteplatsen. Ett alternativ är att bygga med trappnos/startbräda och använda täcklisten nedanför för att täcka in sidorna på trappstegen eller uteplatsen.
trappsteg

Exempel 4, Bygga med komposittrall och täcklist
Ett annat alternativ är att bygga täcklisten runt kanten på komposittrallen så clips-spåren döljs. En fördel med detta sätt är att du kan kapa den monterade komposittrallen på plats och fästa täcklisten utanpå. Väljer man att bygga på detta sätt ska startclips användas ytterst på komposittrallen.
trappsteg

Bygger du själv eller anlitar du snickare?
Om du är händig och har förståelse för konstruktion är det inga problem att bygga din trappa själv. Är du däremot osäker på hur du ska gå tillväga bör du anlita en byggfirma för delar av eller hela bygget. Vi förmedlar gärna kontakten till duktiga hantverkare i vårt närområde.  

Underkonstruktionen görs enligt gällande byggstandard motsvarande vad en trappa byggd med tryckimpregnerad trätrall skulle kräva. Tänk på att regelavståndet på trappstegen inte ska överstiga cc 400 mm när du bygger med träkomposit. Vad gäller verktyg så rekommenderar vi att en fin klinga med hårdmetallskär används för kapning och gering och i övrigt samma verktyg som används till montering av trätrall.

Tveka inte att kontakta oss för rådgivning på e-post: info@placealtan.se eller telefon: 0303-175 11
bygga trappa
bygga trappa

Trappsteg byggda med trappnos/startbräda
trappa komposittrall

Trappsteg byggda med täcklist
trappsteg komposittrall